24210 95638 - 95095
Γάλα Πλήρες 1 Λίτρο (Το Δικό μας Συνεταιριστικό)