24210 95638 - 95095
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΣΔΕ 2017
04 Απρ 2017
  1. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου Τράπεζας με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού
  3. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού φορολ. έτους 2015 & ΚΩΔΙΚΟΙ TAXISNET

4)   Βιβλιάριο ΟΓΑ (εάν υπάρχει) ή Α.Μ.Κ.Α όταν υπάρχει  άλλος     

    φορέας ασφάλισης .

5) Κινητό τηλέφωνο και e-mail

Ειδικώτερα για :

Α) ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ :

1) Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου για  σκληρό σιτάρι, βαμβάκι (καρτελάκια και σχετικά τιμολόγια) .

2) Συμβάσεις για καλλιέργεια  ζαχαροτεύτλων, ενεργειακών καλλιεργειών  και  σποροπαραγωγή.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3) Παραστατικά αγοράς λιπασμάτων ή κοπριάς(Υ/Δ)

4) Για τα ενοικιαζόμενα τεμάχια ή σταυλικές εγκαταστάσεις : ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ηλεκτρονικό μέσω ΤΑΧΙSΝΕΤ ή χειρόγραφο με θεώρηση για τα γνήσια των υπογραφών(όταν το ετήσιο μίσθωμα είναι μέχρι 960 ευρώ) στο οποίο θα αναγράφονται τα Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη και ενοικιαστή, καθώς και το είδος δικαιωμάτων και η χρονική περίοδος μίσθωσης.

5) Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια  μηχανογραφημένο Ε9 1/1/2016 ή  συμβόλαιο που να αποδεικνύει τη νόμιμη κατοχή για νέες αγορές που δεν υπάρχουν στο Ε9.

Β)  ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ :

1) Αντίγραφο Μητρώου Κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης ενημερωμένο τον 4ος/2017

2)Άδειες μετακίνησης για μετακινούμενους

Γ) ΙΔΙΑΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ :

2) Αριθμός απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών

3) Αριθμός απόφασης ένταξης σε Σχέδιο Βελτίωσης

4) Απόφαση ορισμού διαδόχου σε πρόγραμμα Πρόωρης Συνταξιοδότησης.

5) Βεβαίωση συμμόρφωσης τήρησης των απαιτήσεων της Βιολογικής Γεωργίας από τον πιστοποιητικό φορέα

 Οι παραγωγοί που συμμετέχουν σε προγράμματα μείωσης νιτρορύπανσης , βιολογικής γεωργίας ή κτηνοτροφίας  θα έχουν μαζί τους οπωσδήποτε τον προγραμματισμό των καλλιεργειών ανά αγροτεμάχιο υπογεγραμμένο από το μελετητή τους.

 

 ΓΙΑ ΜΕΤΡΟ 13.1 &13.2 (ΠΡΩΗΝ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ)

1) Να είναι ηλικίας μέχρι 67 ετών (γενημένοι 1/1/1950- 31/12/1999)

2) Να μην έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης (ίδιος ή σύζυγος)

3) Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενος

δικαιολογητικά

▪Aπόφαση χορήγησης σύνταξης & Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου σχετικά με το είδος της σύνταξης που λαμβάνει ο αιτών/η αιτούσα (έμμεσα συνταξ/νος-σύνταξη χηρείας).

 

ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΔΥΟ ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ :

1) ΒΟΛΟ ΛΑΡΙΣΗΣ 99 ΤΗΛ:2421063845

2) ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ(ΠΡΩΗΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΦΥΤΟΦ/ΚΩΝ ) ΤΗΛ:2425024304

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΝΑ ΕΠΙΣΠΕΥΣΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ( 15 ΜΑΪΟΥ 2017 )