24210 95638 - 95095
24 Μαι 2016

Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Βόλου ζητείται για εργασία , πτυχιούχος Γεωπόνος Α.Ε.Ι. για την στελέχωση Τμήματος Αγροεφοδίων και Αγροτικών – Επενδυτικών Προγραμμάτων (Σχέδια Βελτίωσης Πρόγραμμα Νιτρορύπανσης κλπ), με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Γεωτεχνικού.

Ανάλογη προϋπηρεσία θα ληφθεί σοβαρά υπόψη .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν Βιογραφικό στα Γραφεία του αγροτικού Συνεταιρισμού, Λαρίσης 99, έως 30 Μαΐου 2016 και ώρες 09:00-14:00.

 

 

Εκ της Διευθύνσεως