24210 95638 - 95095
Δελτίο Τύπου 7/01/2016
07 Ιαν 2016

            Ο  Αγροτικός Συνεταιρισμός Βόλου θέλει να κάνει γνωστό στο καταναλωτικό  κοινό ότι  διακόπτει  την συνεργασία και  την διανομή προϊόντων ΕΒΟΛ στα καταστήματα των S/M ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ –CARREFOUR  τόσο στον Βόλο  και στον Νομό Μαγνησίας  όσο και στο Λεκανοπέδιο Αττικής και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βόλου οδηγήθηκε στην αναγκαστική αυτή  απόφαση μετά από το αδιέξοδο στο οποίο οδήγησαν τα συσσωρευμένα προβλήματα αδυναμίας της ως άνω αλυσίδας να ανταποκριθεί στις οικονομικές υποχρεώσεις της  προς τον Αγροτικό  Συνεταιρισμό . 

Η  συνέχιση αυτής  της προβληματικής  συνεργασίας μας θα εγκυμονούσε κινδύνους για την ομαλή λειτουργία του εργοστασίου ΕΒΟΛ

Ζητούμε την κατανόηση του καταναλωτικού κοινού και το ευχαριστούμε ακόμα μια φορά για την στήριξη των προϊόντων ΕΒΟΛ.

 

                                                                                                                    Για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Βόλου

                                                                                                                            Το Διοικητικό Συμβούλιο