24210 95638 - 95095
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΒΟΛΟΥ της χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308/2014)
09 Ιουλ 2020

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΒΟΛΟΥ της χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308/2014)