24210 95638 - 95095
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΒΟΛΟΥ της χρήσης 1/1/2018 - 31/12/2018 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308/2014)
22 Μαι 2019

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ