24210 95638 - 95095
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 500KW ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΤ (Net metering)
15 Μαρ 2018

O ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΟΛΟΥ προτίθεται να προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση  φωτοβολταϊκού συστήματος, που θα τοποθετηθεί επί εδάφους σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του Συνεταιρισμού, κείμενο στην περιοχή του Στεφανοβικείου Π.Ε Μαγνησίας και θα λειτουργεί με καθεστώς αυτοπαραγωγού με ενεργειακό συμψηφισμό στο δίκτυο ΧΤ (Net meterihg). Το σύστημα θα έχει συνολική ηλεκτρική ισχύ 500 Kw και θα χρησιμοποιεί σύστημα παρακολούθησης της ηλιακής ακτινοβολίας (tracker) μονού άξονα.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη χωρίς τον ΦΠΑ, ανέρχεται σε 600.000,00 ευρώ.  

Στο κόστος της συνολικής δαπάνης συμπεριλαμβάνονται η διαμόρφωση του χώρου , τα υλικά καθώς και οι εργασίες εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού πάρκου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις κλειστές προσφορές τους, το αργότερο έως  26-03-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00’.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της γραμματείας  της γαλακτοβιομηχανίας ΕΒΟΛ στην Α’ ΒΙΠΕ Βόλου από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας έως 26-03-2018 και κατά τις ώρες από 11.00’ έως 14.00’.

Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης διατίθεται από τα γραφεία της γαλακτοβιομηχανίας ΕΒΟΛ από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης.

 

Βόλος, 14-03-2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου

Νικήτας Πρίντζος

Αναλυτικό Κέιμενο Πρόσκλησης

Τοπογραφικό