24210 95638 - 95095
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
10 Μαρ 2018

Συνήλθε στις 5 Μαρτίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου, που αναδείχθηκε από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν την 1η Μαρτίου 2018 και συγκροτήθηκε σε σώμα με την κάτωθι σύνθεση:

Πρόεδρος      

Πρίντζος Νικήτας

Αντιπρόεδρος

Διακομής Στέφανος

Γεν. Γραμματέας

Συρταδιώτης Ιωάννης

Ταμίας

Βουλάγκας Στέργιος

Μέλη

Παρσάς Ευάγγελος, Τσιαμήτας Χρήστος, Μπατζιάκας Νικόλαος, Ιωάννου Ηλίας, Σπαθής Δημήτριος

 

Ομοίως, στις 6 Μαρτίου 2018 συνήλθαν τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου και συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής :

Πρόεδρος      

Γκόμας Βασίλειος

Γραμματέας

Τράικος Γεώργιος

Μέλος

Χρονόπουλος Ιωάννης

Η εκλογή των θέσεων των Προεδρείων έγινε βάσει της νομοθεσίας (άρθρο 16, Ν. 4384/2016) και των διαδικασιών συγκρότησης σε σώμα και μετά από ξεχωριστές μυστικές ψηφοφορίες κάθε ένας εκ των ανωτέρω εκλέχτηκε παμψηφεί στην εκάστοτε θέση.